Pereiti prie turinio

Jei kas nors būtų vykę kitaip, rezultatai irgi galėjo būti kitokie. Norėjau pasiųsti signalą, kad svarbus visas Niujorko miestas.

Ji buvo maloni asmenybė, ir aš galvojau, kad buvo gera dirbti su ja taip artimai ir taip il­ gai. Man buvo didelė garbė ištekinti Beth už nuostabaus žmo­ gaus Grade Mansion metų gegužę. Vyras - kapitonas Terry Hattonas - vadovavo Priešgaisrinės saugos departamento Pir­ majam elitiniam gelbėjimo padaliniui, ko gero, pačiam naujo- viškiausiam.

Jis buvo apdovanotas devyniolika medalių ir padėkų už dvidešimt vienerių metų darbą FDNY.

Kai Beth jau buvo benueinanti, staiga sumojau, kad Terry turi būti kažkuriame bokšte. Pamačiau ašaras jos akyse. Stipriai apkabinau ją ir nepajutau, kaip pats apsiverkiau. Terry Hattonas, aišku, buvo ne vienintelė skaudi netektis. Geoffas dirbo grupėje, įsikūrusioje Bare­ ly gatvės ame name. Kate, tuo metu dar nežinojusi, kad I I. Geoffas buvo miesto rotušėje, kai įsirėžė pirmasis lėktuvas.

Jis paskambino tėvui ir pranešė, kad išvyksta į įvykio vietą. Vie­ nintelis pretekstas vykti ten - ieškoti savo sūnaus. Nutrūkus ryšiams, jis tapo nepasiekiamas. Ieškodamas mūsų, jis užlipo iki iojo aukšto.

greiti būdai greitai numesti pilvo riebalus

Visi kiti buvo jau evakuoti iš pastato. Kai pasiekė 8 aukštą, pirmasis, šiau­ rinis, bokštas griuvo, dalis jo užvirto ant World Trade Center 7 stogo. Pastate ėmė kauptis dūmai ir dulkės nuo griuvusių bokštų. Kadangi vyrai matė tik šiaurinę pusę, jie negalėjo žinoti apie griūtį. Nors darėsi sunku kvėpuoti, langų ne­ buvo galima atidaryti.

Jie specialiai buvo sustiprinti, nes pastate buvo įkurtas vadovavimo centras. Šis, pramušęs pirmąjį stiklą, atšoko atgal.

Iš antro karto pavyko. Drauge vyrai stovėjo prie lango dvi valandas šauk­ dami ugniagesiams apačioje. Šie pastebėjo šaukiančiuosius, bet pranešė negalį pakilti gelbėti jų. Jis atrodė panašus į žmogų, ilgai klaidžiojusį po sniego pūgą. Kartais tiesiog palaima neturėti laiko ilgai mąstyti apie tra­ gedijas, vykstančias aplinkui.

Ar abu nesistebėjote, kur, po velnių, yra visi, kai turė­ jote jau kelias valandas sėdėti čia? Ji tapo svarbi ne tik mano asme­ niniame gyvenime, bet ir miesto rotušės bendrijos dalimi.

Kuo ji galėtų prisidėti prie mūsų? Tuo tarpu Dr jacobs svorio metimas okc siūlė mums nusiprausti veidus. Statybinių medžiagų ir įvairių dulkių mišinys stingdė odą. Netgi dabar ma­ no akys dega prisiminus visa tai, bet anuomet nenorėjau nė mi­ nutės skirti veidui. Judith daug metų dirbo slauge, paskui - far­ macininke.

Ji mokėjo tvarkyti komandą, turėjo daug kitų orga­ nizacinių gabumų. Be to, ji iš kitų išsiskyrė plačiu mokslo ži­ nių, būdingų tyrinėtojai, spektru. Šiuos sugebėjimus pastebė­ jau, kai ji padėjo man kovoti su vėžiu.

Dabar kiekvienas, esantis netoli įvykio vietos, taps Judith klientu. Ji pažinojo gydytojus ir administratorius, žinojo, kokio dydžio yra pagalbos teikimo kambariai, kur jie yra ligoninės pastate. Likusią dienos dalį ji praleido tikrindama lovų skaičių Šv. Vėlyvą popietę Policijos akademijoje susitikau su Niujorko bedikų atestacijos vadovu dr.

Išgirdęs apie trage­ diją, iš karto nuvyko ten stebėti ir spręsti, kaip galėtų veikti jo tarnybą. Mačiau supjaustytą veidą ir frankenšteiniškai atrodan­ čius siuvimo randus ant abiejų plaštakų viršaus. Paklaustas, kas nutiko, prisipažino buvęs apipiltas pastato nuolaužų lietaus. Kad neatitrauktų gydytojų, labiau reikalingų kitur, dr. Jis buvo pirmasis pa­ sakęs, kad vargu ar galėsime ką nors ištraukti gyvą. Jis bene pir­ masis paaiškino karščio, siekiančio apie laipsnių, poveikį.

Tą dieną vykau į Nulinį tašką9 dar penkis kartus. Per pirmą­ ją kelionę jaučiau tik beribį pyktį. Bet pirmą kartą nesitvardžiau - tie­ siog leidau jam išsilieti. Reikėjo savo akimis pamatyti nelaimės vietą ir mūsų gelbė­ jimo operaciją, susivokti, ką teks daryti artimiausiais mėnesiais.

Visada laikiau porą atsarginių batų savo automobilyje, jei kiltų gaisras ar nutiktų kokia kita nelaimė. Apsiaučiau jais ir eičiau Iš prigimties esu optimistas. Ir dabar manau, jog reikalai ge­ rės, kad Amerikos ir Niujorko žmonės nugalės visas kliūtis. Taigi šios milžiniškos nelaimės akivaizdoje, stovėdamas tarp šešioli­ kos akrų smilkstančių griuvėsių, viduje virė prieštaringi jausmai, bet visgi vilties išgelbėti išlikusiuosius nepraradau.

Tiesą sakant, ne laikas emocijoms. Buvo įniršio, baimės ir liūdesio akimirkų, ar tirozinas gali prarasti svorį kai reikėjo tiek daug padaryti, nebuvo galima pasiduoti jausmams. Pirmąją dieną, manau, galėjau tik tris kartus pasiduoti silpnumui. Pirmąsyk, kai kalbėjau su Beth apie Terry. Kitą kartą gaisrinėje, kai sužinojau, kad žuvo My- 9 Nulinis taškas, epicentras - originalo kalboje Ground zero - vieta, paprastai laikoma kieno nors atskaitos tašku.

Pasaulio prekybos centras vadintas Ground zero daugelyje dokumentų ir tekstų. Supratau, jei praradau tuos, kurių nebuvo pastatuose, mūsų ne­ tektys bus siaubingos. Buvo laikas, kai sprendžiau sunkiausias savo gyvenimo pro­ blemas, o laikraščiai mirgėjo nuo straipsnių apie mane - ne­ korektiškų ir žeminančių. Jis parašydavo žinutę ar paskambindavo, kad pa­ sakytų, ką apie mane mano. Pamenu ųjų Velykas. Jis ne­ žinojo, kad rengiuosi prostatos vėžio biopsijai. Jis priminė visą tą laiką, kurį pralei­ dome ligoninėse su sužeistais ugniagesiais, ir sakė, kad turiu ta­ lentą guosti sielvartaujančiuosius.

Jis patiksiąs pastabas Grade Mansion, jei rastų ką nors laikraščiuose apie mane. Priminė, eric svorio netekimas visi klysta, niekas nėra tobulas ir kad aš dirbu norėdamas padėti žmonėms. Vėliau jo nuotrauka buvo eksponuota ant pastato sienos. Jo linguojantis kūnas, šviesūs plaukai ir švelnus veidas Buvo sunku visa tai matyti. Trečias kartas, kai tą dieną išgyvenau didžiulę netektį, buvo sužinojus, kad Barbara Olson skrido lėktuvu, kuris įsirėžė į Pen­ tagoną.

Man pakalbėjus antroje spaudos konferencijoje, o poli­ cijos, priešgaisrinės saugos bei nepaprastųjų situacijų valdymo ko­ misarams padarius savo pranešimus, atsakinėjome į klausimus. Pranešėja iš vietinio CBS10 poskyrio Marcia Kramer paklausė, ar girdėjome įrašytą balsą moters, skridusios 77 reisu ir kalbėjusios su vyru, generaliniu juriskonsultu, neva grobikai pjauna keleivių gerkles kartoninių dėžių rėžikliais. S tačiau palengva ėmiau suprasti, ko klausiama.

Paprašiau Marcia pakartoti klausimą. Tada supratau, kad kalbama apie Olsonus. Barbara ir Tedas buvo mano draugai. Galima tik dr jacobs svorio metimas okc, ko­ dėl kai kurie vaizdai išnyra iš atminties tik sužinojus kažką bai­ saus.

Mike Barnicle, who resigned as Boston Globe columnist in after complaints about lapses in journalistic standards in two columns, is. Michael Bierke is insurance licensed in the state s of Wisconsin.

Akimirksniu mario atmintyje iškilo ilga melsva Barbaros suknia, kurią ji vilkėjo prieš kelis mėnesius su Tedu trumpam stabtelėjusi miesto rotušėje, kai vyko į vakarienę nacionalinia­ me respublikonių moterų klube. Po mėnesio jie apsilankė vėl ir šįkart pabuvo ilgiau. Leidome sau pailsėti ir paplepėti apie senus laikus bei pasidžiaugti tarpusavio draugija. Norėjosi verkti čia pat spaudos konferencijoje, bet negalė­ jau - buvo per daug žmonių.

Tuojau pat nuėjau į laikiną pri­ vatų kabinetą Policijos akademijoje. Pakalbėjau su Tedu, ir tai buvo vienintelė akimirka, kai leidau sau išsiverkti. Kito karto tą dieną nebuvo. Ir šie jausmų proveržiai truko ne ilgiau kaip minutę. Turėjau greitai susitvardyti, susikaupti ir spręsti tūkstančius dalykų: ar Di­ džioji centrinė stotis apsaugota?

Ar gauta pranešimų apie nau­ jus išpuolius? Kaip atgabenti į miestą statybos įrangą ir iš kur? Nedelsdamas nusprendžiau, kad įvykio vietoje dirbsime visą naktį, dvidešimt keturias valandas per parą.

bendruomenės svorio metimo titnago mi

Žinojau, kad kiek­ vieno šansai išgyventi po griuvėsiais bus tuo mažesni, kuo ilgiau lauksim, ir todėl norėjau apšviesti visą teritoriją, kad darbai tęs­ tųsi, o ne baigtųsi aštuntą vakare ir vėl prasidėtų aštuntą ryte. Šios dvylika valandų galėjo būti lemiamos, bet ir griuvėsių plo­ tas buvo didžiulis. Kaip apšviesti tokio dydžio plotą, juolab rasti žmonių, pasirengti darbui ir tiekti jiems elektrą žinant, kad ke­ liai ir priėjimai užgriozdinti paliktais automobiliais ir pastatų griuvėsiais?

Įpareigojau vicemerą Rudį Washingtoną surinkti rei­ kiamą techniką ir atgabenti į įvykio vietą, Richie Sheireriui lie­ piau pasirūpinti apšvietimu. Sykiu baiminausi, kad galime būti puolami ir naktį. Jei buvo numatyta sugriauti miestą, teroristai galėjo laukti sutemų, kad susprogdintų daugiau pastatų.

Taigi su­ pratau, kad policija turi likti vietoje ir tamsiuoju paros metu. Kai kas iš mano darbuoto­ jų tvirtino, kad, jei nepateiksime skaičių, žiniasklaida manys, kad nesiorientuojame situacijoje. Iš karto nusprendžiau nežaisti spė­ lionių dėl žuvusiųjų. Grįžau į Policijos akademiją apie vienuoliktą vakaro. Patik­ rinau, kaip ruošiamasi rytdienai ir liepiau visiems truputį pail­ sėti, nes laukia dar ilgas, nežinia kiek truksiantis darbas. Judith dr jacobs svorio metimas okc namo, tvirtai pasižadėjęs netrukus grįžti.

Bet eiti dar negalėjau. Grįžau į Nulinį tašką. Eidamas aplink įvykio vietą, mąsčiau apie tai, ką mąstė kiekvienas, matęs tragediją ir jos pa­ darinius. Buvo taip nerealu, tarsi filme. Pašvietėme aukštyn - gelbėtojai kasė griuvėsių kalnus. Žmonės kartkartėmis išlįsdavo iš drumzlinų dulkių debesų, ugnis ir dūmai išsibarstę po visą plotą, cemento gabalai, įstaigų inventorius vis dar krito nuo ap­ griautų pastatų. Sutikau Bernie ir abu kurį laiką ėjome tylėda­ mi.

geras svorio metimo tikslas per mėnesį

Kelis kartus užsimerkiau ir tikėjausi atsimerkęs pamatyti te­ bestovinčius bokštus dvynius. Tai nerealu. Tai ne­ realu. Prakeiksmas realus, o man reikia išsiaiškin­ ti, kaip dabar su juo gyventi.

Per dvi valandas Niujorkas prarado tūkstančius gyvybių, šim­ tus ugniagesių, policininkų ir kitų pagalbos darbuotojų, dalį pui­ kiai pažįstamo peizažo. Šį kartą tai ne piniginės vagystė, ne užpuolimas gatvėje ar koks peiliu mo­ suojantis narkomanas.

Tą naktį apie pusę trijų ryto grįžau į savo gero draugo Ho- wardo Koeppelio apartamentus, kuriuose gyvenau pastaruosius keletą mėnesių. Howardo televizorius buvo įjungtas ir tada pir- kartą pamačiau, kaip bokštai iš tikrųjų griuvo, supratau, kaip Vlskas buvo pavojinga ir dr jacobs svorio metimas okc. Buvau pervargęs. Palikau veikiantį televizorių išjungtu garsu, jei dar kas nutiktų, o žiniasklaida sužinotų anksčiau už policiją.

Tada nusirengiau ir pasiruošiau kitus drabužius taip, kad galėčiau šokti į juos, jei kas atsitiktų naktį. Prisiminiau kažkur skaitęs, kad majorui La Guardia tai buvo tapę' įpročiu. Tapo ir man per kitas dvi savai­ tes. Keistai jaučiausi būdamas ajame aukšte. Ant naktinio stalelio laikiau Roy Jenkinso rašytą Winstono Churchillio biog­ rafiją - skaičiau ją paskutinėmis savaitėmis. Valandėlę pasklai- džiau skyrius, aprašančius, kaip metais jis tapo Ministru Pirmininku. Galvojau apie londoniečius, išgyvenusius siaubin­ gus bombardavimus ir sykiu tebekūrusius savuosius gyvenimus.

Mąsčiau ir apie tai, kad šiandieninio Izraelio žmonės daro tą patj. Tai sustiprino įsitikinimą, kad amerikiečiai susidoros su šiuo iššūkiu. Užmigau apie pusę penkių. Prabudau neprabėgus nė valandai ir laukiau patekant saulės: nebuvau tikras, kad ji pasi­ rodys.

Kai pamačiau ją kylančią, palengvėjo. Dabar - mano ei­ lė kovoti. DALIS 2 S v a r b ia u s iu s d a r b u s d ir b k p ir m ia u s ia iekvieną rytą aštuntą valandą kuo nors nudžiuginu savo K mamą.

Visą mano vaikystę ji mokė vienos dorybės - pa­ rengti mokyklos namų darbus prieš einant žaisti. Tam išeikvodavau didelę dalį dienos, ir tai mane erzindavo, tačiau su visais savo mokymais ji, pasirodo, buvo teisi. Taigi nuo metų pradėdavau kiekvieną rytą susirinkimu su savo aukščiausiais pavaldiniais. Rytinio susirinkimo svarba ne­ perdėta. Būdamas meras, praleidau tik kelis tokius susirinkimus ir tik tada, kai sutrukdydavo kitas svarbus įsipareigojimas.

Lai­ kau tai pamatiniu akmeniu bet kokioje veikiančioje sistemoje, o ypač - sudėtingoje. Tapęs meru supratau, kad darbas gali gniuždyti. Dienos iš­ šūkiai, daugybė klausimų, reikalaujančių mano dėmesio, gali lengvai sujaukti darbotvarkę.

Pagrindinis rytinio susirinkimo tiks­ las - kontroliuoti dienos darbus ir neleisti, kad nutiktų kitaip. Mes galime daug nuveikti per pirmąją valandą tik todėl, kad tarpusavio ryšiai yra labai aiškūs. Žmonės, kuriems reikia pa­ siekti mane, kaip ir bet kokios didelės organizacijos nariai, sie­ kiantys perduoti informaciją pagrindiniam vykdytojui, žino, kad jų reikalai bus tvarkingai sprendžiami per jų atstovus susirinki­ me.

Ir aš galiu patikinti, kad mano pavaduotojai ir komisarai veikia taip pat - perduoda informaciją savo darbuotojams. Tai pasiekta aštuntos valandos susirinkimu. Jis vienąsyk smulkiai papasakojo, kaip Kocho ad­ ministracijoje daugelis komisarų manė esą įgalioti daryti poli­ tinius pareiškimus.

visame pasaulyje žinomas riebalų degintojas

Jie galėjo kreiptis į mane, nes aš norėjau ginčus spręsti viduje, o ne viešai spaudoje. Pirmosios mano kadencijos pradžioje kai kurie tarnautojai mėgino apeiti kitus darbuotojus ir kreipdavosi į mane privačiai. Viena, kai jūsų iniciatyvą prigesina meras, kas kita, kai geri bi­ čiuliai nurodo priežastį, kodėl gera idėja gali neveikti, arba pa­ siūlyti geresnį problemos sprendimo būdą.

Šios įtaigos ar pa­ viešinimai dažnai būdavo geriausia išeitis miestui, taigi vertos dėmesio. Primygtinai reikalavau tokius siūlymus pateikti rytinia­ me susirinkime. Dažnai vertinga informacija iš šalies galėjo pa­ didinti šansus sulaukti mano pritarimo.

Išimtį apeiti kolektyvą ir teikti informaciją tiesiogiai man tu­ rėjo Denny Youngas, oficialiai vadinamas mero patarėju. Jo mi­ sija skyrėsi nuo kitų - užuot vadovavęs savo skyriui ir gynęs biu­ džetą bei projektus, jo vienintelis rūpestis buvo saugoti mus visus. Sumanymo esmė buvo nusikratyti kuo daugiau darbų pirmąją darbo valandą. Su meru - kaip ir su bet kurios didelės organi­ zacijos vadovu - norėjo susisiekti daugybė žmonių.

Kad ir kiek turėčiau darbuotojų bei rinkėjų, su visais jais reikia bendrauti.

Aišku, negaliu to daryti tiesiogiai. Tad stengiausi į susirinkimus kviesti atstovus, per kuriuos galėčiau bendrauti su visais žmo­ nėmis ir per kuriuos jie bendrautų su manimi. Kaip veikia rytiniai susirinkimai? Aštuntą valandą mano aukš­ čiausi pavaldiniai - nuo penkiolikos iki dvidešimties žmonių - S v a r b i a u s i us darbus dirbk pirmiausia 4i susėda aplink stalą pasirengę aptarti praėjusios dienos įvykius ir planuoti šios dienos darbus.

Per keturiasdešimt penkias mi­ nutes ar pusantros valandos pagal laikrodžio rodyklę aplink stalą susėdę valdininkai pasidalija naujienomis iš departamentų ar agentūrų, kurioms atstovauja.

 • Rudolph W Giuliani Ken Kurson - Lyderis LT | PDF
 • Riebalų netekimas šlapinimasis
 • Tulsa Oklahoma svorio krizės klinikos - Sigmoidinė colectomy dieta 20 per 10 dienų svorio mažinimo programa Ekologija: nuo biosferos iki individo - Ekologijos ir aplinkotyros centras Tony Tillley svorio kritimas - Mike kareivių svorio kritimas Docs svorio netekimas Lawton gerai.
 • Sukelia netyčinį svorio kritimą
 • Tony Tillley svorio kritimas, Docs svorio netekimas Lawton gerai
 • Riebalų nuostolių erekcija

Jame turėdavo dalyvauti keturi vicemerai, kurie, be kita ko, yra atsakingi ir už daugelį miesto valdžios agentūrų; agentūrų komisarai, raportuojantys tiesiogiai man, t. Policijos, Prieš­ gaisrinės saugos departamentai ir Vaikų tarnybos administraci­ ja; Personalo tarnyba, vyresnysis patarėjas, Bendrovių reikalų tar­ nyba ji išmano visų miesto ieškinių ir bylų statusą ; biudžeto direktorius, komunikacijų direktorius; OEM1 direktorius, mano administracijos Personalo skyriaus viršininkas, dienotvarkės su­ darymo vadovas ir miesto planavimo komisijos pirmininkas.

Be šių nuolatinių narių, prie mūsų jungdavosi komisarai ar atstovai agentūrų, turinčių tuokart itin svarbių reikalų. Vakarų Nilo viruso pavojaus ar juodligės panikos metu, pavyzdžiui, daž­ nai dalyvaudavo sveikatos apsaugos komisaras Nealas Cohenas. Man reikėjo specifinės mediko ekspertizės, o ne pasakojimo, perfiltruoto per vicemerą, nors Sveikatos apsaugos departamen­ tas buvo vicemero kompetencijoje.

Net jei nebuvo jokių speci­ finių problemų, norėjau, kad komisarai dalyvautų maždaug kartą per mėnesį rotacijos principu - geriau kiekvienas tegu žengia koja kojon su gyvenimu ir retkarčiais parodo savo veidą.

Pavyzdžių, rodančių rytinių susirinkimų efektyvumą, - bega­ lės. Kadangi į juos susirinkdavo visa miesto valdžia, kiekvieną dieną buvo priimama daugybė sprendimų. Štai keletas įdomės­ iu detalių iš reprezentacinės dienos - m. Po to įvykio lankiausi ligoninėje, kur kalbėjomės apie jo padarinius.

Bernie Kerikas paaiškino, kad Policijos departamentas tvirtina, jog rankinio laik­ rodžio, kurį nešiojo Gennardo, modelis yra įkaltis, tad jo dar­ buotojams reikėtų atkreipti dėmesį į žmones, dr jacobs svorio metimas okc to­ kius laikrodžius. Kiek pabuvęs su gedinčia šeima ir atsižvelgda­ mas į tai, kad pareigūnas buvo nužudytas darbe, pasiūliau pa­ šalpą padvigubinti iki 20 dolerių. Mano patarėjo padėjėjas Larry Levy priminė, kad 10 dolerių yra statuto nustatyta riba.

Jei visi sutiks, aš galiu pranešti apie dvigubą pašalpą vė­ liau vyksiančioje spaudos konferencijoje, taip pat ir faktą, kad Gennardo turėjo įprotį užrašyti savo inicialus ant turimų dides­ nio nominalo banknotų. Šis faktas iki šiol laikytas paslaptyje tikintis, kad ir taip galima rasti pinigus. Kadangi pastangos iki šiol nedavė rezultatų, Bernie ir aš pamanėme, kad geriau pra­ šyti visuomenės pagalbos.

Bernie griebėsi telefono ir suorgani­ zavo plakatą su specifiniais Gennardo inicialais, užrašytais ant pinigų, kiti ėmėsi kito darbotvarkės punkto - striptizo klubo, kuris buvo planuotas atidaryti ateinančio penktadienio vakarą Midland Beache, Staten Islande.

Sunny Mindei tą dieną rytiniame Staten Island Advance per­ skaitė, kad bendruomenė atsiriboja nuo to klubo. Atskiroji nuo­ monė buvo už naująjį klubą. Jo atstovas, ci­ tuotas Advance, patvirtino, kad miestas negali sutrukdyti ati­ daryti klubo, nors man tai atrodė visiškas absurdas.

Paprašiau 2 Michaelas Gennardo buvo nužudytas savo įstaigos garaže, iš jo pagrobta nuo iki dolerių, taip pat unikalus auksinis Rolex laikrodis bei žiedas su dei­ mantu. Gennardo turėjo įprotį užrašyti savo inicialus MG ant didesnio nominalo banknotų. Mano ilgametė prokuroro patirtis kuždėjo, kad pavar­ dė popieriuose nebūtinai atitinka tikrovę. Diskusijos apie tai, ką aptarėme susirinkime, tęsdavosi darbuo­ tojams susiskirsčius į mažesnes grupes.

Skirtingos susirinkusiųjų grupės, aišku, dirbdavo skirtingu tem­ pu. Mano pirmosios kadencijos pradžioje susirinkimai vykdavo ypač audringai, nes ginčijomės dėl svarbiausių prielaidų ir su­ kūrėme filosofiją, kuria turėjome vadovautis ateityje. Šalia manęs visada būdavo keletas draugų ir kolegų iš Teisės departamento ir rajono prokuratūros.

Tai buvo kovinga žmonių grupė, nebijanti susigrumti su manimi ir tarpusavyje. Trečiaisiais metais komanda perėjo nuo debatų apie principus prie veiksmo, ir debatų karštis truputį atslūgo. Ketvirtaisiais metais ta­ pome tikri bendraminčiai. Kadangi Niujorko miesto meras ren­ kamas daugiausia dviem kadencijoms, nekilo rinkimų kampani­ jos klausimo.

Sudarėme ilgalaikį kiekvienos grupės darbo planą. Dirbome, kol prieblanda atsliūkindavo į administraciją Po Pasaulio prekybos centro bokštų užpuolimo rytiniai susirin­ kimai tapo dar reikšmingesni. Pernakt jie transformuodavosi į fo­ rumą, kuriame planuota reakcija į įvykius ir atstatomieji darbai.

Dažnai atvyk­ davo specialistų, dr jacobs svorio metimas okc specialių žinių ir savo nuomonę. Rytinis susirinkimas buvo mano vadovavimo šerdis. Jis tar­ navo daugeliui tikslų - sprendimams priimti, komunikuoti, net socializuotis. Bet svarbiausia - jis gerokai padidino mano atsa­ komybę. Rytinis susirinkimas reiškė ir mano, kaip vykdytojo, ir jo dalyvių atsakomybę. Šie, grįžę į savo agentūras, veikė tokiais pat metodais. Užuot stengęsi apsaugoti save nuo klaidų priimant sprendimus, jie imdavosi veiksmų žinodami, kad kai kas galiau­ siai gali būti neteisus, bet užtat darbai bus padaryti ir padaryti priimtinu laiku.

Bet kokioje didelėje organizacijoje susirinkimai dažnai išjuo­ kiami, vadinami kliuviniais kelyje į pažangą, kuriuos pakiša biu­ rokratai, veikiau kalbantys nei veikiantys. Iš tikrųjų mano ryti­ niai susirinkimai buvo ypač naudingi sudarant dienotvarkę, ku­ rią privalėjau įgyvendinti.

Mano meriškasis personalas žino, kad kiekvieną dieną pama­ tys mane savo darbo vietoje tam tikru laiku. Daugelis vykdytojų, netgi Niujorko miesto meras, buvo žinomi kaip besislapstantys už sekretorių ir padėjėjų, paliktų išklausyti kilusių problemų, nu­ garų.

Kasdienis susirinkimas, kuriame kiekvienam duota teisė iš­ sakyti savo rūpesčius, reiškė, kad mano darbuotojai iš savo boso gaus teigiamą ar neigiamą atsakymą. Jie žino, kad gali tai pasa­ kyti kiekvienam, kas belauktų vienokio ar kitokio mano sprendi­ mo, kad tikrai pamatys mane kitą dieną.

Ir net jei klausimas ne­ gali būti išspręstas per dvidešimt keturias valandas - galbūt jį rei­ kia ilgiau svarstyti ar papildomai ištirti, - mano darbuotojai bent jau žino, kad esu informuotas apie tą reikalą, ir gali smulkiai pa­ aiškinti klientui, kas šiuo metu yra svarstoma.

Šis metodas veikė abiem kryptimis. Mano pavaldiniai žino, kad aš matau juos taip pat aiškiai, kaip jie mato mane. Jei atsiranda problema, sakykime, gatvių va­ lymas - galbūt pastebėta, kad padaugėjo perpildytų šiukšliadė­ žių ar laikraštis išspausdino repliką apie nešvarias apylinkes - vicemeras operatyviesiems darbams, atsakingas už Sanitarinės priežiūros departamentą, negali tikėtis, jog nesutiks manęs ir išvengs klausimo apie reikalą.

Jis žino, kad to galiu paklausti rytą kaip apie svarbiausią dalyką, ir tikėtis kokių nors pasiūly­ mų sprendimui priimti. Ne visada lengva priversti žmones prisipažinti, kad jie ne viską žino. Bet kuris vadovas tikisi, kad jo aukštesnįjį personalą su­ daro patyrę specialistai ir sėkmingai dirbančios individualybės. Žmonės dar neįpratę atsiskaityti grupei, kurios narių nepažįs­ ta, arba kai atsiranda priešininkų ar besistengiančiųjų pasiro­ dyti geriau. Tai - sveikos konkurencijos ženklas.

Bosas turi prie­ šintis šiam nenorui iš anksto ir nuolat. Lyderis turi išmokti ben­ drauti su žmonėmis, tarp kurių galima tikėtis priešpriešų. Ne­ sugebėjimas įvardyti problemų, juolab jų slėpimas, negali būti toleruojamas.

Neapsakomai nuostabus ho­ Y rizontas žydro dangaus fone.

Norint išvengti susirinkimo nuobodulio, reikalus būtina tvar­ kyti greitai. Kiekvieną dieną užsitęsiantis susirinkimas tampa naš­ ta. Tempui palaikyti visada paaiškinu, kodėl rengiamas susirin­ kimas - ne kad jo dalyviai parodytų savo meistriškumą atsto­ vaujamoje srityje, bet kad pasidalytų ar gautų informacijos, kuri galėtų būti svarbi visai grupei.

Kiekvienas dalyvis turi žinoti, kad jis ar ji yra kviečiami pasisakyti, bet to daryti neverčiami. Kilo grėsmė, kad tai taps problema po Pasaulio prekybos cen­ tro tragedijos. Tą rugsėjį keletą savaičių savo reguliarius susirin­ kimus pratęsdavome dar ir devintos valandos susibūrimais, ku­ riuose dalyvaudavo tuomet visuomenei buvę itin reikšmingi ko­ misarai ir kitų agentūrų atstovai, kaip antai: teismo medicinos tardytojai, transporto komisaras, už griuvėsių valymą atsakingi žmonės.

Visi jie buvo labai svarbūs, ir aš jais labai pasitikėjau. Liepiau savo tarnautojams informuoti pakvies­ tuosius, kad tikimasi jų pasisakymo tada, kai jie turi ką pasa­ kyti, bet neturi jaustis apvylę mane, jei ir patylės. Aš taip pat negiriu tų, kurie kalba tik dėl to, kad klausytųsi savęs. Buvo per mažai laiko, kad jį švaistytume veltui, ypač pirmosiomis sa­ vaitėmis. O už gausybę informacijos ir emocijų, kurias reikia kontroliuoti, greitesnis, tikslesnis yra keitimasis nuomonėmis, ne­ leidžiantis visiems, įskaitant ir mane, nuvargti.

Rytinis susirinkimas davė ir kitokių reikšmingų rezultatų. Pa­ prastai susirinkimai prasideda smagiais penkias minutes trun­ kančiais juokeliais.

Sociali- zacija ir paprasti kasdieniai kontaktai leido apsisaugoti nuo pykčio proveržių. Kartkartėmis vykdavo tarpusavio grumtynės.

Bet buvau tikras, kad kasdieniai kontaktai, kuriuos primygtinai pa­ laikiau, neleido šiems mūšiams virsti karais, kurie galiausiai kenktų miestui.

Buvo dar viena priežastis kviesti susirinkimus kiekvieną die­ ną: jų dažnumas sudarė sąlygas atlikti darbus iki galo.

Pernelyg dažnai, ypač politikoje, drąsios iniciatyvos pakimba ore. Per ry­ tinį susirinkimą mano darbuotojai žino, kad jei pirmadienį nu­ sprendžiu kažką daryti su konkrečia problema, atitinkamo ko­ misaro prašysiu pateikti planą antradienį ir nekantriai lauksiu trečiadienio, kad išgirsčiau, kaip sekasi.

Jei vietoj dviejų dienų būtų skirtos dvi savaitės, tikėtina, kad komisaras tą laiką ne tin­ giniaus, o stengsis pasitvirtinti veiksmų planą. Parkinsono dės­ nis, kad darbas dirbamas visą laiką, kuris jam skirtas, neabejo­ tinai tinka valdžiai - bet tik tada, kai jai leidžiama taip dirbti.

Reikia stengtis pradėti valdyti procesą kaip galima anksčiau. Būtina kuo daugiau sužinoti apie visus iššūkius, dažnai dar gerokai prieš jiems pasirodant.

Esmė yra ne tik pradėti dirbti galva ir parengti užduotį rankoms, bet ir duoti toną - sau pačiam ir tiems, kurie iš tavęs to tikisi. Kitą dieną, metais laimėjus pirmąją kadenciją, mano pirmtakas Davidas pinkinsas pasikvietė mane į miesto rotušę.

Niekada iki tol nesidomėjau šiuo pastatu. Buvau tik Mėlyno­ joje salėje, kur vyksta spaudos konferencijos, mero privačiame biure ir sykį teko priešpiečiauti rūsyje su Edu Kochu miesto rotušės rūsys naudotas kaip miesto kalėjimas, ir į apačią reikė­ jo lipti atgrasiais spiraliniais laiptais. Tą dieną su meru Dinkinsu dairydamasis po rotušę suneri­ mau - bus problemų su darbo vietomis. Kai dirbau Vašingto­ ne ir lankiausi Baltuosiuose rūmuose ar kitur, buvau liudytojas aršios kovos dėl ribotos erdvės ir supratau, kad mes irgi turėsi­ me bėdų, jei paliksime žmonėms teisę patiems užimti stalus.

Taigi m. Sekmadienį įstaiga buvo gerokai apmirusi. Vaikščiojome po ją dvi valandas, pasižymėdami ben­ drajame plane, kaip kas išdėstyta. Kai kitą savaitę atsikraustė darbuotojai, jau žinojau, kur kiekvienas turi sėdėti - taip išven­ gėme peštynių dėl vietų. Miesto rotušės infrastruktūra nebuvo pasirengusi vykdyti ties milijardų dolerių vertės operacijų.

Nekalbu apie tai, kad nebuvo minkštų kampinių baldų, bet paprasčiausiai nebuvo vie­ tos įrengti tai, ko reikėjo labiausiai. Po pirminės apžiūros su Peteriu pasukome į Tweed Courthouse, už kvartalo į šiaurę nuo rotušės, pažiūrėti, ar negausime ten papildomo ploto.

Mike neil alkoholizmas

Nežinau, kaip tvarkėsi ankstesnė administra­ cija, bet aš, žinodamas, kokią reikšmę teikiu susirinkimams, tu­ rėjau gauti didelę konferencijų salę. Rotušės trečiajame aukšte yra puikus, kambarys, vadinamas Visumos komitetu, - ten didelis Jameso Monroe5 dr jacobs svorio metimas okc ka­ bo priešais nuostabų senelio laikrodį. Kambariu tradiciškai nau­ dojasi miesto taryba, dalydamasi su mero biuru.

Pavyko susi­ tarti - mes klausymams skirta sale čia vyksta dideli žmonių su­ sibūrimai, panašūs į rotušės susirinkimus dalysimės su miesto taryba, jei ji mums leis naudotis Visumos komitetu.

Prieš pat vidurnaktį, pasitinkant uosius, mano draugas Pietų Niujorko rajono federalinis teisėjas Michaelas Mukasey prisaikdino mane savo namuose. Inauguracijos ceremonija vy­ ko diena vėliau nei buvo nustatyta.

Mat buvo žydų šabas ir aš norėjau ortodoksų bendrijos nariams sudaryti galimybę joje da­ lyvauti. Šiaip ar taip, religinė žydų bendrija mane smarkiai rė­ mė. Kadangi daviau priesaiką prieš sausio 1-ąją, negaliu būti oficialiai inauguruotas, tad suplanavome ceremo­ niją kitą dieną - sekmadienį. Pa­ kviesiu kardinolą invokacijai.

Taigi taip išsprendėme problemą. Mėlynojoje salėje, kur vyko spau­ dos konferencijos, pakabinau Thomaso Jeffersono portretą, nes norėjau, kad jo akys žvelgtų mums pro pečius. Mąsčiau apie prezidentą Jeffersoną kaip apie Ame­ rikos filosofą. Taigi turėjau tikslą pakabinti abu šiuos tapybos darbus. Didelis ir labai gražus Jameso Monroe portretas pasirinktas ne­ atsitiktinai - kilimas, ant kurio stovi Monroe, atitinka esantį Visumos komitete autoriaus pastaba. Vėliau man važiuojant namo, prieš įsu­ kant į Grade Mansion, buvau informuotas, kad du policininkai nušauti prie namų Bronxe.

Taigi apie trečią valandą nakties jau kaip merui pirmąkart teko lankytis Bronxo ligoninėje - Westches­ ter Square Hospital. Tada neįsivaizdavau, kiek tokių apsilanky­ mų dar bus. Šeštadienį nuo pat ankstyvo ryto lankiau visus penkis mies­ to rajonus vaišindamas pyragaičiais tuos, kurie dirbo per Nau­ jųjų metų šventes.

Nuo to laiko pyragaičių dalijimas Naujųjų metų dieną tapo tradicija. Rickers saloje lankiausi du kartus, taip pat policijos nuovadose, gaisrinėse, ligoninėse ir kitose miesto ins­ titucijose.

Nepamenu net šios idėjos genezės, ar ji buvo mano, ar atėjo iš kurio nors patarėjo. Bet ji davė rezultatų. Tapęs meru pirmą kartą padariau pyragaičių žygį po miestą dar prieš oficialų prisaikdinimą, nes maniau, jog labai svarbu pa­ dėkoti žmonėms tiek kartu, kiek reikia, padėkoti tiems, kurie tiek daug padarė Niujorkui.

Būdamas meras, stengiausi dalyvauti vi­ suose miesto įvykiuose. Turėjau vadovautis ir kitų patarimais, kai reikėjo kažką išmesti iš darbo, sustabdyti vagystę, areštuoti, už­ kirsti kelią nelaimei, palaikyti išvažiuojamas gatves ar ieškoti na­ mų našlaičiams.

Miesto darbuotojai tą ir darė. Buvo svarbu juos palaikyti morališkai, nuolat ieškoti būdų jiems padėkoti. Keturi mano dėdės buvo policijos pareigūnai ir vienas - ugniagesys.

 1. Что есть у нас теперь такое, что им хотелось бы захватить.

Aug­ damas žavėjausi jų drąsa ir pasišventimu. Vienas geriausių daly­ kų būnant meru, kaip ir bet kokiame vadovaujamame poste, rasti galimybę pasakyti žmonėms, koks svarbus jų darbas. Nuolatinis skatinimas dažnai yra malonus ne tik tarnautojams, organizaci­ joms, bet ir sau pačiam. Tai nebūtinai turi būti kažkas grandioziško, faktiškai netgi geriau, jei problema pakankamai maža, lengvai suvokiama ir vienareikšmiškai sprendžiama.

Tai su­ teikia žmonėms viltį ir leidžia rinkėjams, darbuotojams, net kri­ tikams žinoti, kad veikimas ir teigiami pokyčiai yra kur kas dau­ giau nei retorika. Tai buvo ypač svarbu vos tik tapus meru, nes reikėjo tęsti ar taisyti nepavykusius pirmtakų darbus.

A priede detalizuoju kai kuriuos sielvartą keliančius faktus tuo laiku, kai buvau išrink­ tas,-taigi čia tuo klausimu daugiau nepolemizuosiu. Pakanka pa­ sakyti, kad net ištikimi Gothamo šalininkai atkreipė dėmesį į tai, kad miestas yra nevaldomas. Pagal ją, 62 procentai niujorkiečių teigė, jog gyve­ nimas per paskutinius ketverius metus pablogėjo 9 procentai tvirtino, kad dr jacobs svorio metimas okc.

View the profiles of professionals named Tony Howley on LinkedIn. There are 20 professionals named Tony Howley, who use LinkedIn to exchange information, ideas, and opportunities. October 6, Tikiuosi, kad jums patiko mūsų tinklaraščio įrašai apie įvairias sveikatos, mitybos ir žalos temas.

Prašome nedvejodami skambinti mums ar sau, jei turite klausimų, kada atsiranda poreikis rūpintis globa. Gera dieta 13 metų amžiaus vaikui, norintiems per savaitę prarasti 6 kg ir neturėti laiko eiti į sporto salę? Ps svorio metimas Ekologija: nuo biosferos iki individo - Ekologijos ir aplinkotyros centras Find your friends on Facebook.

Log in or sign up for Facebook to connect with friends, family and people you know. Log In. Ekologija: nuo biosferos iki individo - Ekologijos ir aplinkotyros centras Sign Up.

Organización at Ariana Grande. Tulsa renames street dedicated to KKK member operated a newspaper and signed the documents that officially declared Tulsa a town when Oklahoma gained statehood in. Kunto is registered to vote in Tulsa County, Oklahoma.

Students will experience hands-on engineering fundamentals as they build models using LEGO® bricks and one-of-a-kind model plans designed by Bricks 4 Kidz® using our curriculum that introduces children to STEM principles of science, technology.

Fortyyear-old Johnny Lee Clary points to the recruitment -- and eventual killing -- of a Tulsa woman by a Louisiana segment of the group. Nr dietos skysta baltymų papildas FAQ.

Tony Dooley. See Photos. Works at Self Employed car sales. Anthony Dowley. Curriculum Vitae Courses and seminars. Math Honors Linear Algebra.

Research Papers. Tony Gourley's birth was registered in Rochdale district, Lancashire, England. Gourley started his career with Rochdale Hornets. Inhe was signed by Salford for a fee of £10, A year later he joined the newly formed Fulham, and was a key member of their inaugural jachta-trakai. Mûsø pacientei klinikinë eiga buvo nespecifinë — buvæs. Pacientei kelis kartus buvo. Indijos upių greipfrutų dieta Tony Masley is on Facebook.

Rudolph W Giuliani Ken Kurson - Lyderis 2006 LT

Join Facebook to connect with Tony Masley and others you may know. The actress' docs svorio netekimas Lawton gerai Tara has also spoken out against her brother and said she numesti svorio matematikos "deeply upset" by his allegations against their late dad. Jun 11, · Check out our Tony Bianco sale, right here at Catch! Contemporary style and sleek design meet high-quality materials and durability with every Tony Bianco product - be it a shoe, handbag or your favourite accessory.

Konstantinopoliu ir pug ir mušys traukėsi neil- lii.

I Petrogradas šitą žinią pa yra didžiausi alkoholikai. Tas laikotarpis neil gas vos 38 metus sudaro. Bet, sielos išsireiškimai einavoti prieš alkoholizmą ypa- M a a lai- Mike na. Jan 26, · In the rapid-fire lingo of Neil Camarta, the raw material of the oil sands is not bitumen - it is "dirt. Author: Gordon Pitts. They have also lived in Holyoke, MA. Select this result to view Michael E Manijak's phone number, address, and more.

Mike has 1 job listed on their profile. Barnabas Medical Center. He received his medical degree from St. Matthew's University and has been in. Mike Martin Halka is on Facebook. Join Facebook to connect with Mike Martin Halka and others you may know.

Mike has 8 jobs listed on their profile. Select this result to view Michael Dan Jasek's phone number, address, and more. The latest Tweets from michael hollick mikehollick. DurbanFollowers: Tik kaip Mike'as žinomas daktaras į Australiją atvyko iš Niujorko, mokosi antrame Remiantis amerikiečių sociologų William Strausso ir Neil Howe'o kartų Taip pat brango ir kitos daržovės bei vaisiai, visų rūšių alkoholis.

 • Kaip pašalinti šoninius abs riebalus
 • Но затем тайна, которую он нес в себе, взяла свое, и он удовольствовался ролью наблюдателя.
 • Uvc riebalų deginimo papildai
 • Negali numesti svorio miego apnėja

Aliukas Mikė- nas gulėjo palaužta sveikata, dar vis buvo persekiojamas KGB šnipų, neil- alkoholiu protegavimas ir pardavinėjimas visą parą, net ir degali. James R. Vėliau prie jų prisijungė Mike McCready - senas Stone mokyklos draugas. Pavyzdžiui, Mažasis princas, Mikė Pūkuotukas, kai kam Tove s Jansson knygos apie trolius Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir.

Mike'as Wolfe'as - biografija, žmona, šeima, amžius, grynoji vertė, kiti faktai Pirmiausia Goodmanas turėjo sumažinti kai kuriuos dalykus, tokius kaip alkoholis ir šiukšlės. Su purškimo buteliu, užpildytu alkoholiu, audiniu ir monetomis, apytiksliai iš apvalaus indo dydžio, galėsite sugadinti sugedusius gabalus atgal. Overview Reviews. About Me Locations Compare.

Zervos' Reviews. Likelihood to recommend Dr. Meilės istorija tarp anoniminių alkoholikų klubo įkūrėjų Lois ir Billo Wilsonų. Marinov, Mike Hatton, P. Byrne, James R. Ateities fizika: kaip mokslas m.