Pereiti prie turinio

Pasak to vadybininko, reikia toki savybi kaip savivoka, gebjimas velgti plaiau, buvimo jausmas, kad btum tas mogus, kuriuo visi pasiruo pasikliauti. Jis buvo danas pajuok ir patyi objektas. Antroji sritis: patirtis tai dilema: js esate JAV ambasados iaurs Afrikoje kultros ata ir gaunate telegram i Vaingtono, kad esate pareigojamas parodyti film apie vien i Amerikos politik, nemgstam toje alyje. Jaunystė annually participates in various choir festivals both in Lithuania and abroad, goes on tour in Europe, organizes academic choir festival Juventus and holds about 30 performances a year. Jausmai iuose susitikimuose verda, - sako man vienas i t vadybinink. Verta paskaityti Kaip mesti svorį sveika.

MoDance holds about 30 performances annually. Members who join this art society have an excellent opportunity to implement creative ideas in creating new dances, to improve their scenic, dancing skills and to even learn a few acrobatic tricks. Today MoDance team consists of 27 dancers. Do you like acting?

Theatre Studio 44 is considered to be the oldest Lithuanian academic theatre studio, which was founded in by the famous theatre and television actor and director Petras Likša. The Theatre stages more than 20 shows for various audiences annually. Members of this art society have the opportunity to gain experience in event organization, to work and consult with the professionals of the field — well-known actors and directors.

Do you enjoy taking pictures? Uploaded by Founded intoday the KTU Photo Studio is quickly expanding: the increasing number of members includes young photography enthusiasts and professional photographers. During inova svorio metimo internetinis seminaras photography classes at KTU Photo Studio its members are acquainted with analogue, digital and other forms of photography, they participate in workshops, photography seminars and symposiums.

By taking part in student and city events, interdisciplinary projects they can meet with famous photographers and other professionals in the field. Ever dreamt of your own music band? Socialine Pedagogika Perform on stage with inova svorio internetinis seminaras Aitor members!

Taigi i gdi pagrindas yra ms evoliucinis igyvenimo ir prisitaikymo paveldas. Toji valga buvo kertinis ios knygos akmuo - ir ji leidia man mesti ik prastoms tiesoms apie grupi vietim bei raid. Tame kelyje nesu vienas. Paskutinius dvejus metus dirbau Organizacij emocinio intelekto tyrim konsorciumo - grups tyrintoj i verslo mokykl, federalins vyriausybs ir pramons - vienu i vadov.

Ms tyrimas atskleidia apverktin verslo mokymo menkum - nuo klausymosi ir lyderiavimo iki komandos krimo bei naujovi diegimo. Dauguma mokymo program remiasi akademiniu modeliu - taiau tai drastika klaida, atsijusi milijonus valand ir milijardus doleri.

Kaip mesti svorį sveika. Svorio (antsvorio) metimas sveika mityba

O mstyti reikt kaip tik visikai kitaip - apie tai, kas padt monms ugdytis emocin intelekt. Kelios klaidingos svokos Keliaudamas po pasaul, kalbdamasis su verslininkais irjuos konsultuodamas, susidriau su klaidinga emocinio intelekto samprata. I pradi noriau tas klaidas paaikinti. Vis pirma, emocinis intelektas nereikia, jog tiesiog reikia bti mielam". Kai kuriais strateginiais momentais reikia ne bti mielam", bet veriau, pvz. Antra, emocinis intelektas nereikia, jog reikia duoti vali jausm apraikoms ir visk ilieti.

Tai greiiau toks jausm valdymas, kad jie bt deramai bei veiksmingai ireikti ir, siekiant bendro tikslo, leist sklandiai dirbti. Be to, moter emocinis intelektas nra nei auktesnis, nei emesnis u vyr.

Visi mes ioje srityje turime asmenini stiprybi ir silpnybi. Kai kurie i ms gal yra labai empatiki, bet stokoja gebjim apsiraminti; kiti gali pajusti subtiliausius savo pai nuotaik pokyius, bet nemokti elgtis su kitais.

Tiesa, kad vyrai ir moterys kaip atskiros grups daniau pasiymi tam tikromis lyiai bdingomis stiprybmis ir silpnybmis.

Tkstani vyr ir moter emocinio intelekto analiz atskleid, jog moterys, vidutinikai imant, geriau jauia savo emocijas, parodo daugiau empa- tijos ir sugeba geriau asmenikai bendrauti. Savo ruotu vyrai labiau pasitiki savimi ir turi daugiau optimizmo, lengviau prisitaiko ir geriau veikia stres. Taiau apskritai panaum daug daugiau negu skirtum. Kai kurie vyrai tokie pat empatiki, kaip ir didiausiu jautrumu kitiems pasi2 20 Perengus patirties ribas Naujasis kriterijus 21 yminios moterys, tuo tarpu kai kurios moterys taip pat gerai itveria stres, kaip ir emocikai atspariausi vyrai.

inova svorio metimo internetinis seminaras

I tikrj, vertinant bendruosius vidutinius vyr ir moter rodiklius, stiprybs ir silpnybs isilygina, todl kalbant apie bendr emocin intelekt skirtumo tarp lyi nra.

Pagaliau sidmtina, kad ms emocinio intelekto lygis nra genetikai fiksuotas; taip pat jis nra ugdomas vien ankstyvoje vaikystje. Skirtingai nuo IQ, kuris po paauglysts maai kinta, emocinio intelekto, atrodo, galima imokti, jis ugdomas vis gyvenim semiantis patirties - taigi kompetencija ioje srityje gali augti.

Daugel met tiriant moni emocin intelekt paaikjo, kad ie gebjimai vis stiprja, nes mogus gunda tvarkytis su savo emocijomis ir impulsais, nusiteikti tikslui, stiprinti savo empatij ir socialum.

  • Inova svorio internetinis seminaras Šaltinis: Pritaikyta pagal virtualios grupės mokymą: Van Dyke sukurtas mokymo planas treneriams ir mokytojams m.
  • Verta paskaityti Kaip mesti svorį sveika.

Tam emocinio intelekto augimui yra tinkamas odis: branda. Nors buvo kai kuri labai skming atvej, ms kilimo kreiv ploktja, - sako Siemens AG", vokiei konglomerato, vadybininkas. Taigi stengiams didinti kompanijos emocin intelekt.

Sako, jog inios apie emocin intelekt jam buvo tiesiog nuvitimas: Tai yra btent tos savybs, kurias turjome isiugdyti, kad taptume veiksminga mokymosi organizacija". Aukiausio lygio pagrindini korporacij apvalga, metais atlikta Amerikos mokymo ir raidos draugijos, atskleid, jog keturios i penki kompanij stengiasi didinti savo darbuotoj emocin intelekt mokymu ir ugdymu, vertindamos darbo atlikim ir priimdamos darb.

inova svorio metimo internetinis seminaras

Dabar jau konkuruoji ne vien produktais, bet ir tuo, kaip panaudoji savo darbuotojus", - paaikino man Telia, vedijos telekomunikacijos kompanijos vadybininkas. O Linda Keegan, Citibank" administratori ugdymo viceprezident, man pasak: Emocinis intelektas - btina viso vadybos mokymo prielaida.

Jie norjo, kad mes kaip grup dirbtume geriau, ir tai puiku, - sako jis. O kad susiburtume grup, reikjo padidinti savo emocin intelekt. Jos reikia, nes daugumos organizacij pastangos padidinti emocin intelekt buvo neskmingos ir kainavo daugyb laiko, energijos ir pinig.

Verslo atstovai ima suvokti, jog ir pats brangiausias mokymas gali nepavykti - ir danai nepavyksta. Ir i neskm itinka paaikjus, kad konkuravimo recepte" trksta svarbios sudtins dalies - moni ir organizacij emocinio intelekto. Kodl tai svarbu dabar Kalifornijos biotechnologijos mons veiklos pradioje generalinis direktorius ididiai ivardijo faktus, dl kuri jo organizacija pa 22 Perengus patirties ribas Naujasis kriterijus 23 siek meistrik lyg: niekas, net jis pats, neturjo nuolatinio kabineto; vietoj jo visi naudojosi maais neiojamaisiais kompiuteriais - savo mobiliaisiais kabinetais - ir buvo prisijung prie vis kit kompiuteri.

Pareigybi pavadinimai nieko nereik; darbuotojai dirbo vairias uduotis atliekaniomis grupmis; visur kunkuliavo krybin energija.

inova svorio metimo internetinis seminaras

Septyniasdeimties ar atuoniasdeimties valand darbo savait buvo tapusi rutina. O kur viso to ivirkioj i pus? Jos nra", - utikrino jis. Tai buvo netiesa. Turdamas laiko pasikalbti su jo darbuotojais, igirdau toki teisyb: kartligikas tempas mones sekino ir atimdavo i j asmenin gyvenim. Ir nors visi galjo bendrauti tarpusavyje naudodamiesi kompiuteriu, jiems atrod, jog niekas j i ties nesiklauso.

Naujoje darbas yra darbas" verslo aplinkoje i mogika tikrov bus dar labiau juntama. Didiuliai pokyiai - kasdienyb, technikos naujovs, visuotin konkurencija ir institucini investuotoj spaudimas taip pat vis labiau skatina pasikeitimus. Dar vienas dalykas stiprina emocinio inova svorio metimo internetinis seminaras tak: mainant etat skaii, organizacijos maja, jose liekantiems monms tenka ne tik daugiau atsakomybs, bet ir vieumo.

Jei anksiau vidutinio rango darbuotojas lengvai galjo nuslpti kartakoikum ar drovum, dabar gebjimas tvarkytis su savo jausmais, konflikt sprendimas, grupinis darbas ir vadovavimas kaip niekada matomi - ir kaip niekada reikmingi. Dl darbo jgos globalizacijos emocinis intelektas yra ypa naudingas turtingesnse alyse.

Kad auktesni atlyginimai tose alyse bt ilaikyti, juos turs atitikti nauja naumo ris. Ir vien tik struktrini tvirtinim ar technikos paangos nepakaks: kaip ir Kalifornijos biotechnologijos monje, racionalizacija danai kuria naujus keblumus, kurie aukiasi dar didesnio emocinio intelekto. Keiiantis verslui, keiiasi ir pirmauti reikalingos savybs. Keli deimtmei duomenys apie geriausi darbuotoj gebjimus atskleid, jog dvi savybs, nuo kuri skm maai tepriklaus atuntajame deimtmetyje, tapo lemiamos paskutin XX amiaus deimtmet - tai grups telkimas ir prisitaikymas prie pokyi.

Paaikjo, kad geriausiems darbuotojams btini ir visikai nauji gebjimai, ypa pokyi katalizavimas ir skirtybi panaudojimas. Kunkuliavimas ir naujos baims Mano draugas i Fortune " kompanijos, k tik dl etat mainimo atleidusios tkstanius moni, papasakojo: Buvo baisu - tiek daug moni, kuriuos painojau daugyb met, buvo ivyti, paeminti pareigose ar perkelti.

A vis dar tebeturiu darb, svorio kritimas cornwall ny mano jausmai iai vietai niekada nebebus tokie kaip anksiau. Dirbau ia trisdeimt met ir per t laik mums buvo leista suprasti, kad kol dorai dirbsime, kompanija mus laikys. Staiga lyg perkn i giedro dangaus igirdome: darbas daugiau ia niekam negarantuojamas. Darbuotojams tai nerams laikai.

Darb gausa, kunkuliavimas" - ekonomist eufemistikai vadinamas darbo rinkos lankstumu" - dabar kelia nerim. Ir tai yra dalis visaapimanio potvynio, luojanio visas pirmaujanias ekonomikas visose paengusiose aly5 24 Perengus patirties ribas Naujasis kriterijus 25 se, nesvarbu, ar tai bt Europa, ar Azija, ar abi Amerikos.

Klestjimas negarantuoja darb; atleidimai nesiliauja ir auganios ekonomikos slygomis. Naujasis darbo peizaas yra akivaizdiai nirus. Mes dirbame slygomis, primenaniomis tylaus karo zon, - taip man pasak vienos tarptautins kompanijos vidutinio rango vadovas.

Taigi kiekvienas tampa savotiku mau didels kompanijos nuosavu kromeliu" - turi sugebti bti ir grups dalimi, ir judti toliau be kit. Tokios vidins savybs, kaip atsparumas, iniciatyva, optimizmas ir gebjimas prisitaikyti, jgyja nauj vert. Dvi atsitiktins Amerikos vaik nuo septyneri iki eiolikos met imtys buvo vertintos j tv ir mokytoj - gerai juos painojusi suaugusij.

Pirmoji grup buvo vertinta atuntojo deimtmeio viduryje, o kita panai grup - devintojo deimtmeio pabaigoje. Per tuos pusantro deimtmeio vaik emocinis intelektas vis blogjo.

Nors neturtingesni vaik pirmieji rodikliai apskritai buvo emesni, j smukimas visose ekonominse grupse buvo vienodas - toks pat staigus labiausiai pasituriniuose priemiesiuose, kaip ir neturtingiausiose miesto landynse. Thomas Achenbachas, Vermonto universiteto psichologas, kuris iuos tyrimus atliko ir bendradarbiavo darant panaius tyrimus kitose alyse, aikina, jog toks vaik svarbiausi emocini gebjim majimas pastebimas visame pasaulyje. Rykiausi to poymiai: stiprja tokios jaunimo problemos, kaip neviltis, susvetimjimas, priklausomybs, nusikaltimai ir smurtas, depresija, mitybos sutrikimai, nepageidaujami ntumai, patyios ir mokyklos metimas.

Darbovietms tai ada rpesius: vis didesnius darbuotoj emocinio intelekto trkumus, ypa tarp naujok. Dauguma devintojo deimtmeio pabaigoje Achenbacho tirt vaik metais kop treij deimt. Emocinio intelekto poiriu atsilikusi karta iandien papildo darbo jgos 8 Artjanti kriz: kylantis IQ, smunkantis EQ Nuo met, kai po Pirmojo pasaulinio karo Amerikos armijos auktiniams imta plaiai taikyti IQ testus, vidutinis IQ rodiklis JAV pakilo 24 balais; panaiai jis padidjo ir visose paangiose pasaulio alyse.

Tam turjo reikms ne tik geresn mityba, bet ir geresnis isilavinimas, beto, kompiuteriniai aidimai ir dlions, padedanios vaikams isiugdyti geresnius erdvinius gebjimus, ir maesns inova svorio metimo internetinis seminaras tai paprastai siejama su auktesniais vaik IQ rodikliais. Taiau ia pastebimas pavojingas paradoksas: didjant vaik IQ, j emocinis intelektas smunka.

Gal daugiausia nerimo kelia vienos plaios tv ir mokytoj apvalgos duomenys, liudijantys, kad dabartins kartos vaikai yra emocikai labiau sutrik u ankstesns.

Apskritai vaikai darosi vieniesni ir prislgtesni, piktesni ir nepaklusnesni, 7 iteklius. Ko nori darbdaviai Amerikos darbdavi apvalga rodo, kad didesnei j darbuotoj daliai trksta motyvacijos mokytis ir tobulti darbe. Keturi i deimties nesugeba bendradarbiauti su kolegomis, irtik 19 proc. Vis daugiau darbdavi skundiasi, jog nauji darbuotojai stokoja socialini gdi.

Gol EQ Darbe

Stambaus restoran tinklo vadovo odiais: Labai jau daug jaunuoli neitveria kritikos - sulauk savo veiklos vertinimo, jie darosi gynybiki ar prieiki. Kad septintj ir atuntj deimtmet pasaulyje usitikrintum karjer, reikjo pasirinkti ger universitet ir gerai jame mokytis. Taiau pasaulyje pilna isilavinusi, kitados daug vili teikusi vyr bei moter, kuri karjera nebeauga, ar net smunka, dl lemting emocinio intelekto sprag. Nacionalin darbdavi pageidavim priimamiems darbuotojams apvalga atskleid, jog konkrets techniniai gdiai vertinami maiau negu bendri gebjimai mokytis darbe.

Be to, darbdaviams svarbios ir tokios savybs, kaip: Gebjimas i klausyti ir bendrauti. Gebjimas prisitaikyti ir krybikas atsakas neskmes bei klitis. Savitvarka, pasitikjimas, noras siekti tiksl, karjeros ir didiuotis pasiekimais. Veiksmingumas darbe ir asmeniniuose santykiuose, bendradarbiavimas ir grups darbas, deryb gdiai.

Veiksmingumas organizacijoje, noras prisidti ir pirmauti. I septyni pageidaujam savybi buvo tik viena akademin: gebjimas gerai skaityti, rayti ir atlikti matematikos veiksmus. Tyrimas, ko nort korporacijos i darbinam bakalaur, pateikia pana sra'.

inova svorio metimo internetinis seminaras

Trys labiausiai pageidaujamos savybs yra gebjimas kalbtis, asmeninio bendravimo gdiai ir iniciatyvumas. Kaip pasak Jill Fadule, Harvardo verslo mokyklos primim ir finansins paramos vadybos direktor, student. I akivaizdi pavyzdi matyti, kad kompanijos, inaudojanios pranaum, labai padidina savo pelno mast.

Custom RSS - Inova svorio internetinis seminaras

Apraomas kiekvieno j indlis, papildantis geriausij darbuotoj, vaigdi", laimjimus. Tai gdiai, kurie padeda lengvai isklaidyti besikaupianius debesis" monje ir igelbti skstaniuosius". Perskait i knyg, skaitytojai gals vertinti savo emocin intelekt darbe. Kaip pagalb skaitytojams, norintiems pagerinti savo pai emocinio intelekto gebjimus - ir sutaupyti laiko bei pinig, silau praktikas, mokslikai pagrstas gaires, kaip tai geriausia gyvendinti. Pagaliau 5 dalyje nagrinjama, koki reikm monei turi emocinis intelektas.

Apraau vien toki kompanij ir paaikinu, kodl ie dalykai gali ne tik pagerinti verslo veikl, bet ir paias organizacijas padaryti maloniomis ir pageidaujamomis darbo vietomis. Taip pat paaikinu, kuo rizikuoja darbuotoj tikruosius jausmus ignoruojanios kompanijos, kai tuo tarpu emociniu intelektu pasiyminios yra geriausiai prisitaikiusios ir iais vis Ms kelion Mano, ios knygos autoriaus, uduotis - bti vadovu ir mokslikai rodyti monms, grupms bei organizacijoms emocinio intelekto darbe reikm.

Kiekviename ingsnyje stengiausi patvirtinti moksl rem- neramesniais laikais pasiryusios ne tik ilikti, bet ir klestti. Nors mano tikslas padti, tai nra pagalbos paiam sau knyga. Ko gera, prirayta pernelyg daug vairi vadov, kuriuose tikrai per 28 Perengus patirties ribas Geriausij gebjimai 29 dosniai adama pakelti emocin intelekt.

inova svorio metimo internetinis seminaras

Nors j ketinimai kuo geriausi, paprastai klaidinama dl dalyk, kuri reikia iems esminiams gebjimams ugdyti. Vietoj greito sunkum sutvarkymo itoje knygoje rasite sveik nuorod, kaip reikia dirbti ugdant savo emocinius gebjimus. Gyvename laikais, kai ms ateities galimybs vis labiau priklauso nuo savitvarkos ir geresnio elgesio su kitais.

Tikiuosi pasilyti kai kuri praktini gairi svarbiems asmeniniams ir verslo ikiams naujajame imtmetyje. Bibliotekinink, dirbusi JAV informacijos agentros poste usienyje, sulauk blog ini: grup student grasino sudeginti bibliotek. Bet tarp jaunj grasintoj ji turjo draug. I alies irint bibliotekininks elgesys galjo pasirodyti naivus ar beprotikai rizikingas, arba ir toks, ir toks: ji pasil grupei kai kuriuos savo susitikimus rengti bibliotekoje.

Taip darydama, ji rmsi asmeniniais ryiais su keliais student vadais, kuriuos utenkamai painojo, kad vieni kitais galt pasitikti. Biblioteka buvo isaugota. Tuo metu McClellandas buvo mano daktaro darbo konsultantas ir jtrauk mane savo tyrim program. Gavs tyrim duomenis, McClellandas ispausdino straipsnj, kuriame pateikiamas visai naujas poiris j skms prieastis. Tirdamas puikaus darbo sudedamsias dalis, McClellandas sitrauk judjim, kuriam pirmuosius mokslinius pamatus XX amiaus pradioje padjo Frederickas Tayloras.

Jo pasekjai, veiksmingumo inovai, upldo pasaul, analizuodami mechanikai veiksmingiausiusjudesius, manomus darbininko knui. Tinkamas pirmavimo matas, sak io poirio alininkai, yra mogaus protiniai gebjimai. Tuomet, plintant Z. Freudo teorijoms, kita inov banga m tvirtinti, kad kartu su IQ pirmavimo sudedamoji dalis yra ir asmenyb.

Jau metais asmenybs testai ir tipologijos - pvz. Bet ikilo toks sunkumas.

inova svorio metimo internetinis seminaras

Daugyb asmenybs test buvo sukurti visai kitiems tikslams, pvz. Ir IQ testai galjo suklaidinti: aukto IQ mons danai dirbdavo prastai, tuo tarpuvidutin IQ turintiems seksi tiesiog puikiai. McClellando metais paskelbtas straipsnis Tikrinti gebjimus, o ne intelekt" pakeit iame gine naudotus terminus. Jis teig, jog i tradicini akademini gebjim, mokyklini paymi ir paangos kredit tiesiog negalima gerai numatyti, kaip monms seksis darbe ir apskritai gyvenime.

Vietoj i dalyk jis pasil tam tikr gebjim, toki kaip empatija, savitvarka ir iniciatyvumas, sra, leidiant atskirti skmingiausiai dirbanius darbuotojus nuo t, kuri 2 darbas tra pakankamas, kad isilaikyt monje. McClellandas, nordamas nustatyti bendruosius geriausi darbuotoj gebjimus, pirmiausia sil atkreipti dmes konkreias vaigdes" ir itirti j gebjimus.

Savo straipsnyje jis paskelb visikai nauj poir pirmavimo mat: juo matuojami moni gebjimai atsivelgiant konkret j atliekam darb. Visi duomenys patvirtina t pai asmenini ir visuomenini gebjim esm - tai emocinis intelektas. Isiderins programuotojas Du programuotojai pasakoja, kaip tvarkosi su darbais, kurdami programas skubiems savo klient verslo poreikiams patenkinti.

Vienas j sako: Usakovas nori vis duomen paprastu formatu, telpaniu puslap. Antrajam, atrodo, sunkiau prieiti prie esms. Pirmasis programuotojas buvo apibdintas kaip puikus darbuotojas, sugebantis kurti programas, kuriomis vartotojui lengva naudotis; antrasis geriausiu atveju tra vidutinis - jis tiesiog atbaid savo klientus.

Pirmasis pasiymjo emociniu intelektu; antrasis - jo stokos pavyzdys. Abu jie buvo itirti McClellando sukurtu metodu, nustataniu 32 Perengus patirties ribas Geriausij gebjimai 33 3 bet kurios srities geriausiems darbuotojams bdingus gebjimus. Pradin valga rmsi jo atliktu darbu tokiose organizacijose, kaip JAV valstybs departamentas. Ten jo buvo paprayta vertinti puiki usienio tarnybos pareign, jaun Amerikai kitose alyse atstovaujani diplomat, gebjimus.

Kaip ir prekybinink ar apskaitos vadybinink, dirbani didelse korporacijose, tikrasis i pareign darbas yra parduoti" Amerik, sukelti usienieiams palankius jausmus Jungtinms Valstijoms. Atrankos testais buvo matuojami gebjimai, kuri, Valstybs departamento valdios nuomone, reikjo diplomatams-puikiai imanyti akademinius dalykus: Amerikos istorij ir kultr, mokti sklandiai kalbti ir turti tam tikros srities, pvz.

Blogai buvo tai, kad i to egzamino tepaaikdavo, kaip kandidatui tie dalykai seksi. Ties pasakius, j atliekamo darbo rodikliai su atrankose gautais test vertinimais koreliavo neigiamai; akademini dalyk imanymas pats savaime nieko nereik ar net dar blogiau, kenk tos prekybos formos, kuri vadinasi diplomatija, gebjimams.

McClellandas aptiko, kad svarbs buvo visai kitos ries gebjimai. Ityrs supervaigdes"-tuos, kuriuos Valstybs departamentas laik savo puikiausiais ir veiksmingiausiais jaunais diplomatais, - ir palygins jas su vidutiniokais j kolegomis, rykiausi skirtum pastebjo tarp j mogikj gebjim, kuri inova svorio metimo internetinis seminaras ar IQ testais net nebandyta matuoti.

Kaip mesti svorį sveika 20 maisto produktų, kuriuos reikia valgyti metant svorį

McClellandas perjo prie visikai kitoki test, pvz. Elektroniniu filtru pakeiiamas garsas, taigi girdti ne patys odiai, o intonacija ir balso niuansai, atskleidiantys mogaus jausmus.

McClellandas nustat, jog u tiksl kalbtojo jausm vertinim 5 4 geriausi darbuotojai gauna daug auktesnius balus nei vidutiniki diplomatai. Gebjimas gerai suprasti emocin bsen moni, kilusi i visai kitokios aplinkos, net kai nesupranti j kalbos, yra vienas svarbiausi ne tik diplomatams, bet ir kit srii darbuotojams.

Pasakodami apie kritines darbo situacijas, usienio tarnyb pareignai vis mindavo keblius nutikimus, panaius bibliotekininks taikdars.

Taiau maiau bendravimo iminties turintiems diplomatams ios istorijos daniau baigdavosi sprogimais, nes jie nesugebdavo suprasti t ipuoli dalyvi ir su jais susitarti. Pirmavimo sritys: IQ ribos Dviej i pai protingiausi bent akademiniu poiriu mano pastam moni karjeros susiklost visikai skirtingai. Vienas j - mano draugas nuo pirmo universiteto kurso - gavo puikius primimo balus: madaug po i bendrj gebjim testo verbalins ir matematins dalies ir po 5 i trij pasunkint erdvini test.

Gol EQ Darbe | PDF

Bet jam trko motyvacijos mokytis, jis danai praleisdavo paskaitas ir vluodavo pristatyti darbus. Mokslus baig tik po deimties met. Antrasis buvo tikras matematikos genijus.

Naujasis kriterijus 15 2. Geriausij gebjimai 29 3. Svarbus lanksi gdi atvejis 46 Savs valdymas 65 4. Vidinis vairas 67 Savikontrol 94 6. Socialinis radaras 8.

Bdamas deimties met stojo mano gimnazij, j baig vos dvylikos, o turdamas atuoniolika Oksforde apgyn teorins matematikos moksl daktaro disertacij. Gimnazijoje pagal savo ami jis buvo emokas, o kadangi klasje buvo jauniausias, u mus buvo kone 30 centimetr emesnis. Be to, jis buvo dvigubai gabesnis u mus visus - ir daugelis mokini jo dl to nemgo.

Jis buvo danas pajuok ir patyi objektas. Taiau, nepaisydamas savo emo dydio, jis nesitraukdavo. Kaip mautis gaidys petukas jis atsilaikydavo prie didiausius mokyklos drimbas. Jo rytas atitiko intelekt, tad dabar jis yra vieno prestiikiausi pasaulio matematikos departament vadovas. Kad ir kaip svarbu primimo mokyklas testais nustatyti asmens 34 Perengus patirties ribas Geriausij gebjimai 35 IQ, jis stovykla numesti svorio suaugusiems nepaprastai maai paaikina darbo ar gyvenimo laimjimus.

Kai IQ testo rodikliai koreliuojami su karjeros skme, IQ reikmms galima priskirti daugiausia 25 proc. Taiau kruopti analiz leidia manyti, jog tikslesnis vertinimas bt 10 proc. Tai reikia, kad IQ nepaaikina ma maiausiai 75 proc. Paradoksas tas, kad IQ maiausiai gali lemti skm monms, kuri protas leidia dirbti aukiausio intelekto reikalaujanius darbus, taiau kuri darbe ypa reikia emocinio intelekto.

Verslo administravimo magistr programose ar tokiose srityse, kaip ininerija, teis ir medicina, kur profesin atranka nukreipta beveik vien intelektinius gebjimus, emocinis intelektas pirmavim lemia daug labiau negu IQ.

Pirmavimui darbe reikmingesni emocinio intelekto gebjimai. Asmens, siekianio patekti tam tikras profesines ir technines sritis, IQ paprastai yra nuo iki Kadangi reikia veikti toki aukt klit, visi priimtieji jau ir taip priskiriami prie madaug 10 proc.

Savo karjera konkuruojame ne su tais, kuriems trksta intelekto patekti t srit ir joje isilaikyti, bet su daug maesne grupe atrinkt 10 9 8 7 6 j, kuriems pavyko veikti mokymosi sunkumus, stojamuosius egzaminus ir kitus mokjimo ikius ir kurie inova svorio metimo internetinis seminaras atsirado toje srityje. Kadangi svarbiausias atrankos veiksnys yra IQ, t srii profesionalai daug labiau skiriasi savo emociniu intelektu - lanksiaisiais" gebjimais. Skirtumai tarp esanij aukiausiame ir emiausiame skals take labai dideli, ir buvimas skals viruje suteikia didiul konkurencin pranaum.

Taigi lankstieji" gdiai kietose" srityse reikia dar daugiau. Taip numesite iki 7 kilogramų. Reikia maišyti, kartais suvalgyti daugiau, kartais — mažiau. Antrame etape galima numesti apie 3—4 kilogramus. Tai lyg pereinamasis laikotarpis į sveikesnį gyvenimo būdą ir kurio laikytis reikėtų ilgą laiką. Taip greičiausiai prarasi apie 1—2 kilogramus.