Pereiti prie turinio

Mudu su Floranu sutarėme jis daug mokėdavo man apsimokėjo tai sąžinin­ giau negu tos istorijos kai seki sau pasakėles. Aišku kaip dieną ji visada tokia trenkta už tuos pinigus kuriuos suploja kirpė­ jui galėtų leist sau namų darbininkę. Tačiau net nesusiprato paskam­ bint man šiąnakt iš Kurševilio. Aš egoistė kai ji tąsyk pabėgo būtų buvę ne pro šalį palikti ją tėvui.

Štai vienas jų maskaradų: tas šuoliavimas laiptais juokas spengiantys balsai. Kas tai matė barškintis nustatytą dieną nustatytą valandą nes pakeičiamas kalendorius?

Visą gyve­ nimą tokia isterija buvo man šlykšti. Reikėtų išdėstyti jį savo gyvenimą. Tiek moterų tai daro jas spausdina apie jas kalba jos riečia nosį o mano knyga būtų įdomesnė už jų kvailystes; aš kentėjau bet išgyvenau ir be melo be apgavysčių; kaip jie niurzgėtų išvydę mano vardą ir nuotrauką vitrinose ir pa­ saulis sužinotų tikrąją tiesą.

Krūvos vyrų kristų man po ko­ jomis jie tokie snobai puola prie bjauriausios baidyklės jei tik ji įžymi. Galbūt susitikčiau ten bent vieną kuris sugebėtų mane mylėti. Tėvas mane mylėjo. Daugiau niekas. Viskas iš čia ir kilo. Alberui terūpėjo nusimuilinti mylėjau jį beprotiškai vargšė kvaišelė. Ką aš galėjau svorio metimas česterfildas mo jauna ir tyra kokia buvau!

Tada neišvengiamai kreti kvailystes; gal tai buvo ar poopingas netenka pilvo riebalų klasta įrodanti kad jis nepažinojo Svorio metimas česterfildas mo Šlykštus triukas jis mane palaužė.

Taip ir turėjo nutikti jie šoka man virš galvos. Vadinasi mano naktis pasmerkta rytoj iš manęs nieko nebus prieš susitinkant su Tristanu teks gerti vaistus ir tai geruoju nesibaigs.

Gyvenime man liko tiktai miegas. Jis šoko su Nina organas prie organo ji atsta­ čiusi savo didžiules krūtis dvelkė kvepalais bet po jais jautei bidė smarvę o jis nenustygo įsiręžęs kaip briedis. Skandalai taip esu savo gyvenime jų sukėlusi.

Jie prakiurdys lubas ir nubrazdės man ant galvos. Matau juos iš čia tai per daug atgrasu jie trinasi vienas į kitą orga­ nas prie organo nuo to sudrėksta, tos moterėlės pučia gūžį nes ano tipo kotas pastyręs. Ir kiekvienas taikosi įstatyti ragus savo geriausiam draugui savo brangiausiai draugei darys tai šiąnakt kad ir vonios kambaryje net neatsigulę už­ vertę suknelę ant prakaituoto pasturgalio kai eis pasisiūti nevalyvai kaip pas Rozą mano skandalo naktį. Galbūt ims kruštis krūvoj su pora iš viršaus tie penkiasdešimtiniai to­ kio amžiaus kad iškruštum reikia iškrypėliškų triukų.

Ne­ abejoju kad Alberas su savo dama kruša Kristiną su ja jis turbūt nesivaržo. Kokia vargšė kvaišelė aš buvau dvidešim­ ties pernelyg naivi pernelyg drovi. Koks graudus nerangu­ mas tikrai buvau verta kad mane mylėtų. Ak, buvau žiauriai apvilta gyvenimas nebuvo man dovanėlė! Po velnių dvesiu kaip noriu gerti noriu valgyti bet keltis iš fotelio šliaužti į virtuvę tai mane pribaigs.

Žvarbstu šioje skylėje bet jei atsuksiu šildymą oras visiškai perdžius nebe- Mo no l o g a s 91 ra seilių burnoje o nosis dega.

Kokia šlykštynė ta jų civiliza­ cija. Mes galim pribjauroti mėnulį bet apšildyti butą ne. Jei tokie gudrūs išrastų robotus kurie atneštų man vaisių sulčių kai noriu kurie tvarkytų namus o man nereikėtų aplink juos tūpčioti ir klausytis jų skiedalų. Marjetė rytoj neateis tuo geriau jos seno tėvo vėžys man per gerklę lenda. Dar šita, aš ją pažabojau daugmaž žino savo vietą. Yra tokių kurios maukšlinasi gumines pirštines plaudamos indus ir vaidina damas to tai nepakenčiu. Ir ne­ noriu kad jos būtų nevaleikos kad salotose rastum plaukų o ant durų pirštų antspaudus.

Tristanas mulkis. Aš labai ge­ rai su jomis namų darbininkėmis elgiuosi. Bet noriu kad jos dirbtų savo darbą švariai be istorijų ir nepasakotų man savo gyvenimo. Tad reikia jas mankštinti taip kaip reikia mankš­ tinti vaikus kad iš jų padarytum ko nors vertus suaugusius.

Tristanas neišmankštino Fransiso; toji šliundra Marjetė palieka mane nelaimėje; svetainė po jų viešnagės bus pri­ bjaurota. Jie atsivilks su kokia nors nieko verta dovanėle mes pasibučiuosim aš patieksiu mažų pyragaičių o Fransisas man pyškins atsakymus kuriuos jam bus įkalęs jo tėvas me­ luoja jis kaip didelis.

Pasaky­ siu jam Tristanui: vaikas iš kurio atima motiną visada blogai baigia tampa nusikaltėliu arba žydru juk tu to nenori. Man šlykštus ramus mano balsas; man maga suklykti: nenorma­ lu kad iš motinos pagrobia sūnų! Bet aš nuo jo priklausau. Jis nusišaipė. Jis pasiliktų Fransisą daugiau nė skatiko o butui su­ diev! Nieko negali padaryt prieš tą šlykštų šantažą: pensija ir butas už Fransisą.

Aš priklausau nuo jo. Be perkamųjų ne­ gali apsiginti esi mažiau negu niekas dvigubas nulis.

Simone - De.beauvoir. .Palauzta - moteris.2017.LT

Kokia žioplė buvau nesavanaudiška lengvabūdiška kai spjoviau į pinigus! Nepriverčiau jų kaip pridera mokėt tų avigalvių. Jei būčiau likusi su Floranu būčiau pasidariusi gražaus pinigė­ lio. Tristanas paėmė mane savo aistra aš jo pasigailėjau.

svorio metimas česterfildas mo kaip atrodo 6lb svorio netekimas

Ir štai! Tas pasipūtėlis vaidina Napoleonuką paliko mane nes aš ne isterikė nepuoliau prieš jj ant kelių. Aš jį užspęsiu.

svorio metimas česterfildas mo moliūgai riebalams deginti

Pa­ sakysiu kad išdėsiu mažyliui tiesą: aš ne ligonė gyvenu vie­ na nes tavo šunsnukis tėvas mane paliko apsuko man galvą paskui kankino net pakėlė svorio metimas česterfildas mo mane ranką. Iškirst nervų priepuolį prieš mažylį persipjauti venas ant jų kilimėlio prie durų, tai ar ką nors kita turiu priemonių jomis pasinaudo­ siu jis pas mane sugrįš aš nepūsiu viena šioje landynėje su tais tipais viršuje kurie trypia mane kojomis ir kaimynais kurie kas rytą prižadina mane su savo radiju ir nieko kas atneštų man paėst kai išalkstu.

Visos tos kekšės turi vyrus kurie jas saugo vaikus kurie jas aptarnauja o aš nieko: taip nebegali tęstis. Jau dvi savaitės kai mane mausto vanden­ tiekio meistras, mane vienišą moterį jie sau viską leidžia tai taip niekšinga kai guli ant žemės žmonės tave trypia. Aš ne­ pasiduodu laikausi bet į vienišą moterį visiems nusispjaut.

Durininkas šaiposi. Dešimtą ryto teisėta įsijungti radiją: jei jis mano kad padarys man įspūdį savo skambiais žodžiais. Mo no l o g a s 93 Keturias naktis iš eilės aš juos kamavau jie žinojo kad tai aš bet kaip mane nutversi tai pasismaginau; jie mane pašalino iš abonentų sąrašo sumanysiu ką kita.

Naktį jie miega dieną dirba sekmadienį eina pasivaikščioti tų galvijų nie­ kaip nepaimsi. Vyras po mano stogu.

svorio metimas česterfildas mo žiūrėti kaip tomas kerridžas lieknėja

Vandentiekio meist­ ras ateitų durininkas mandagiai mane sveikintų kaimynai užčiauptų snukį. Po šimts perkūnų! Noriu kad mane gerbtų noriu vyro sūnaus šeimos kaip visų. Kaip būtų miela vedžioti į cirką į zoologijos sodą mažą vienuolikmetį berniuką.

Aš jį greit išmankštinčiau. Jis būtų sukalbamesnis už Silvi. Toji buvo kietas riešutėlis išglebėlė ir pasalūnė kaip tas šliužas. Dar viena tų tiesų kuri juos siuti­ na. Etjenetė nesitvėrė pykčiu kai jai pasakiau kad užmestų akį į Klodi dienoraštį. Ji verčiau neužmes kaip tos moterys kurios neina pas gydytoją iš baimės kad joms vėžys taip ji lieka gera geros mergaitės mamytė.

Silvi nebuvo gera įsitiki­ nau tuo kai perskaičiau jos dienoraštį; bet faktas yra faktas. Nebuvau per daug sukrėsta žinojau reikia tik palūkėti kol vieną dieną ji susipras ir jų pykčiui pripažins kad aš teisi. Kantrybės man nestigo niekada cjd svorio netekimas prieš ją rankos.

Aišku gyniausi. Jau Alberas buvo ganėtinai neparankus ėmė viską ką jam leido įstatymas ir dar daugiau teko grumtis dėl kiekvieno colio jei nebūčiau kovojus jis būtų ją sugadinęs.

Suknelės kurias jai dovanojo buvo nepadorios. Nenorėjau kad mano dukra taptų kekše kaip mano motina. Septyniasdešimties metų o sijonai iki kelių visas veidas nutinkuotas! Anądien susitikus ją gatvė­ je perėjau į kitą pusę.

Jei taip atrodydama būtų puolusi su manimi taikytis gražiai būčiau atrodžiusi. Aišku kaip dieną ji visada tokia trenkta už tuos pinigus kuriuos suploja kirpė­ jui galėtų leist sau namų darbininkę. Daugiau jokių signalų jau geriau tas šurmulys kuris sklinda iš bulvaro; trinksi durelės jie šūkaloja juokiasi kaž­ kuris traukia dainą jie jau girti o viršuje nesiliauja tas pra­ gariškas triukšmas.

Man nuo jų bloga liežuvis apsinešęs ir kelia siaubą tuodu spuogeliai man ant šlaunies. Aš saugausi valgau tik dietinius produktus bet vis tiek juk yra žmonių kurie juos čiupinėja nebūtinai švariom rankom, šiame pa­ saulyje nėra higienos oras užterštas ne tik dėl automobilių ir gamyklų bet dėl tų milijonų nešvarių burnų kurios jį ryja ir spjaudo nuo ryto iki vakaro; kai pagalvoju kad skendžiu jų pūtavime svorio metimas česterfildas mo noras sprukti kuo toliau į dykumą; kaip iš­ saugoti švarų kūną tokiame purviname pasaulyje užterštos visos mūsų odos poros ir vis dėlto aš buvau sveika švari ne­ noriu kad jie mane užkrėstų.

Jeigu gaučiau atgulti į ligos pa­ talą neatsirastų kas gaištų mane slaugydamas. Mano vargšė nustekenta širdis gali sustoti niekas nieko nesužinos mane Mo no l o g a s 95 tai baugina. Už durų jie ras dvėselieną aš dvoksiu prisider- gusi po savimi žiurkės bus nugraužusios man nosį.

Nudvėsti vienai gyventi vienai, ne nenoriu. Man reikia vyro noriu kad Tristanas sugrįžtų, pašvinkęs pasaulis jie rėkauja juokiasi o aš čia aš galuojuosi; keturiasdešimt treji metai per anksti tai neteisinga aš noriu gyventi.

Buvau sukurta didžiam gyveni­ mui: kabrioletas apartamentai suknelės ir kitkas. Jis klojo pinigus ir jokių komedijų - tik šiek tiek lovoje kas reikia tai reikia - jam terūpėjo su manimi gulėti ir puikuotis manimi prašmatniuose baruose buvau graži mano gražiausias lai­ kotarpis visos draugės ar slaugydama galiu numesti svorio iš apmaudo.

Skaudu prisiminti tuos laikus niekas manęs niekur nebevedžioja kiurksau čia nors užsiknisk. Tas šunsnukis Tristanas noriu kad jis pakviestų mane į restoraną į teatrą aš pareikalausiu aš per mažai reikalauju svorio metimas česterfildas mo ką jis sugeba tai atsivilkti čia vienas arba su vaiku svaido man plačias naivias šypsenas ir po valandos nusi­ muilina. Ir šiąnakt jo nė kvapo! Man nuobodu kaip man nuobodu tai nežmoniška.

Jei miegočiau tai pra- stumčiau laiką. Bet tas triukšmas lauke. Jis sugrįš jeigu jį primygsiu. Vėl lankysiuosi pas mo­ deliuotojus rengsiu vakarėlius kokteilius mano nuotrauką su gilia iškirpte spausdins Vogue mano krūtys atlaiko viską. Kokia neapykanta! Aiš­ ku viskas per daug aišku. Jiems nepatinka kai juos pernelyg aiškiai permatai; o aš esu tikra nevaidinu aš nuplėšiu kau­ kes.

Jie to man neatleidžia. Motina kuri pavydi savo dukrai ko tik nepamatysi. Ji sviedė mane Alberui į glėbį kad manęs atsikratytų ir dėl kitų priežasčių ne nenoriu tuo patikėti.

Kokia kiaulystė pastūmėti mane į tą santuoką mane tokią aistringą karštą ugningą o jis manieringas miesčionis be­ jausmis o jo instrumentas tikras makaronas. Būčiau supra­ tusi koks vyras būtų tikęs Silvi.

Aš ją prilaikiau taip buvau Mo no l o g a s 97 griežta bet švelni visada pasirengusi su ja paplepėti norėjau būti jos draugė, jei mano motina būtų taip elgusis su mani­ mi rankas kojas būčiau jai bučiavusi. Bet koks nedėkingas būdas! Ji mirusi na ir kas? Mirusieji ne šventieji. Ji nebend­ ravo nieko man nepatikėdavo. Jos gyvenime buvo kažkas berniukas o galbūt mergaitė toji karta tokia iškrypusi žinok dabar kad nori. Bet ji buvo budri. Jokio laiško jos stalčiuo­ se o dvejus paskutinius metus nė lapelio dienoraščio; jei ir toliau jį rašė tai pasiutusiai gerai slėpė net po jos mirties nieko neradau.

Įniršusi nes vykdžiau savo motinos pareigą. Aš egoistė kai ji tąsyk pabėgo būtų buvę ne pro šalį palikti ją tėvui. Be jos būčiau turėjusi šansą pakeist savo gyvenimą. Susitvardžiau jos labui. Kristina su savo trim vaikiščiais jai būtų pats tas didelė penkiolikos metų mergaitė kuriai būtų užkrovusi visus bjaurius darbus vargšė svorio metimas česterfildas mo ji pati nesu­ sivokė tas nervų priepuolis kurį suvaidino prieš farus Taip farus. Kodėl turėčiau jaudintis? Ji nesukurta policijos šune­ liams.

Alberas siūlantis man pinigų kad išsižadėčiau Silvi. Amžinai pinigai, kokie menkystos tie vyrai mano kad viską gali nusipirkti visų pirma man jo perkamieji nė motais tai buvo skatikai šalia to ką man mokėjo Tristanas. Ir net skur­ do prispausta aš nebūčiau pardavusi savo dukros.

Simone - giramet.ltir. .Palauzta - moterisLT | PDF

Ne jos nosiai suprasti kas yra motina jai visad rūpėjo tik jos malonumai. Bet negali visada tik imti reikia mokėti ir duoti.

Aš užtraukiau užuolaidas idiotiškas spalvotų M žibintų ir eglučių spinduliavimas neprasiskverbia į vidų tačiau triukšmas smelkiasi kiaurai sienų. Motorai stabdžiai o štai dabar jie pradeda mygti signalus laiko save bosais prie savo šeimyninių Peugeot niekam tikusių pusiau sportinių varganų Renault Dauphine baltų kabrio­ letų vairo.

Aš turėjau daug ką duoti Silvi būčiau iš jos padariusi gerą mergaitę o pati nieko iš jos nereikalavau. Koks nedėkingumas! Nieko nuostabaus kad paprašiau tos mokytojos pagalbos.

svorio metimas česterfildas mo svorio netekimas atsitiktinai

Pasak dienoraščio Silvi ją dievino ir aš maniau kad ji neprasižios ta šlykšti nie­ ko verta intelektuale. Matyt jas siejo kur kas daugiau negu įsivaizdavau buvau tokia naivi niekada neįžvelgiu blogio tie svorio metimas česterfildas mo visi homikai.

Silvi riksmai po to ir mano motina kuri man per telefoną pareiškė kad aš neturinti teisės kištis į savo dukros draugystes. Taip ir pasakė kištis. Ir prašau nepradėti vėl. Ir padėjau ragelį. Mano tikra motina eina prieš prigimtį. Silvi galiausiai būtų susipratusi. Tai vienas iš tų dalykų kurie žudė mane kapinėse. Aš tvardžiausi ir vis tiek žinojau kad nuo to smū­ gio niekada neatsigausiu. Jie laidojo mane. Buvau palaidota. Jie visi susimokė mane nugramzdinti. Net šiąnakt jokio gy­ vybės ženklo.

Jie puikiai žino kad švenčių naktimis kai visi linksminasi ryja ir dulkinasi vienišiai gedėtojai lengvai gali nusižudyti. Jiems patiktų kad aš gaučiau galą nors jie mane ir ištrėmė aš tikras diegas jų apatinukėse. Aš noriu gyventi noriu prisikelti. Tristanas sugrįš pas mane teisingumas bus atstatytas aš išsikapstysiu iš to mėšlo. Jei dabar su juo pasikalbėčiau pasijusčiau geriau gal galėčiau užmigti.

Jis tikriausiai namie anksti eina gulti taupo. Būti ramia draugiška jam nepriešgyniauti antraip mano nakčiai galas. Mo no l o g a s 99 Jis neatsiliepia. Jo nėra namie arba jis nenori atsiliepti. Išjungė garsą nenori manęs girdėti. Jie mane teisia smerkia ir nė vienas manęs neišklauso. Aš niekuomet nebausdavau Silvi jos neišklausiusi tai ji užsiverdavo ji nenorėdavo kal­ bėtis. Dar vakar jis neleido man išsakyti nė ketvirčio to ką turėjau jam pasakyti ir jaučiau kaip jis knapsi laido gale.

Tai varo į neviltį. Aš pradedu iš naujo kaupiu naujus argumen­ tus: tas pats žaidimėlis.

svorio metimas česterfildas mo ką daryti numetus svorio

Alberas čia buvo tikras čempionas bet Tristanas taip pat ne prastesnis. Vaikai priversti klausytis bet jie randa išeitį pamiršta. Kai verčiu Tristaną manęs išklausyti o jis niekaip negali sugriauti mano argumentų - sūnui reikia motinos motina negali apsieiti be savo vaiko tai taip akivaiz­ du iš kailio išsinerk bet to nepaneigsi - tada jis sprunka pro duris galvotrūkčiais darda laiptais kol aš rėkiu laiptinėje bet greitai liaujuosi iš baimės kad kaimynai nepalaikytų manęs kuoktelėjusia; tai tokia niekšystė jis puikiai žino kad aš ne­ pakenčiu skandalų dabar kai ir taip jau turiu name prastą SIMONE DE B E A U V O I R reputaciją užtat jų elgesys toks keistas - nei šioks nei toks - kad kartais ir aš pati taip elgiuosi.

Greito efekto dieta | giramet.lt

Staiga pakilo viesulas toks koks man patiktų ko­ kia nors didelė katastrofa kuri viską nušluotų ir mane tai­ fūnas ciklonas mirusi aš pailsėčiau jei neliktų nieko kas apie mane galvotų; atiduoti jiems savo lavoną savo vargšą gyvenimą ne! Bet nugramzdinti visus kitus į nebūtį būtų neprošal; aš pavargau su jais grumtis net kai aš viena jie neatstoja tai varo iš proto kad visa tai baigtųsi!

Ne­ sulauksiu aš savo taifūno niekada negaunu ko noriu. Tai tik paprasčiausias vėjūkštis jis bus išvertęs keletą liepų keletą kaminų viskas šiame pasaulyje menka ir gamta ir žmonės.

svorio metimas česterfildas mo prarasti riebalus nuo rankų

Tik aš viena audžiu didingas svajas verčiau jas apriboti vis­ kas mane amžinai nuvilia. Gal reikėtų susikišti visus tuos dalykėlius subinėn ir eiti gulti.

Rūkymas ir svorio metimas

Bet aš dar per daug įdirgusi nenustygsiu lovoje. Jei jis būtų atsiliepęs jei mes būtume maloniai pasikalbėję būčiau apsiraminusi. Jam nusišvilpt. Mane čia drasko širdį vedan­ tys prisiminimai skambinu jam o jis neatsiliepia. Neplūsiu jo nepradėsiu nieko iš to nebus. Aš bijau rytojaus. Turėsiu būt pasirengusi prieš keturias o nebūsiu sudėjusi bluosto nusileisiu nupirkti pyragaičių kuriuos Fransisas trupins ant kilimo sudaužys kokį nors mano mažmožį jis neišmankštin­ tas tas vaikas ir nerangus kaip jo tėvas kuris visur barstys Mo no l o g a s pelenus o jei padarysiu pastabą Tristanas mane tik įsiutins jis niekada neįstengė suprasti koks vis dėlto baisus darbas švariai užlaikyti namus.

Greito efekto dieta

Dabar jie nepriekaištingi ta švari išblizginta tviskanti svetainė kaip kadaise mėnulis. Ryt va­ kare septintą valandą visur bus priteršta pribjaurota man teks imtis didžiojo tvarkymo plovimo. Mane visiškai pri­ baigs vėl viską jam aiškinti nuo a iki z. Jis kietakaktis. Kokia kvaiša buvau kad dėl jo palikau Floraną! Mudu su Floranu sutarėme jis daug mokėdavo man apsimokėjo tai sąžinin­ giau negu tos istorijos kai seki sau pasakėles. Aš per daug jausminga man atrodė toks meilės įrodymas kad jis man peršasi ir dar Silvi maža nedėkingoji norėjau kad ji turė­ tų tikrą šeimą ir nepriekaištingą motiną ištekėjusią moterį bankininko žmoną.

Nieko nuostabaus liekninantis kuras kartais nebeištverdavau. Gal būčiau išmokusi prisitaikyti be visų tų nusivylimų. Šią alaus liniją lengva atpažinti, o kiekvienas stilius ir skonis turi skardą, apipintą skardine. Alaus ir vaisių pora taip gerai kartu, kad Korona pagamino a firmos kalkių m. Ir jei jūs stebite savo dietą, čia yra Geriausias ir blogiausias alus svorio metimui.

Pauliuje, Minesotoje. Alus apibūdinamas kaip tamsus ale, kuris siūlo šiek tiek saldžios kavos apdaila. Ir jei jūs galvojate apie gerimą mažiau, štai Kas nutinka jūsų kūnui atsisakius alkoholio. Niujorkas: Korona Korona vėl streikuoja!